O nas

Od wielu pokoleń jestem związany ze Śląskiem. Tu się urodziłem i tu żyję. Postanowiłem zostać adwokatem, chociaż nie pochodzę z rodziny prawniczej. Nigdy tej decyzji nie żałowałem. Moje studia na Uniwersytecie Śląskim przypadły na okres stanu wojennego. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że jedynym zawodem prawniczym, który mógłbym wykonywać bez moralnych dylematów, jest zawód adwokata.

Ówczesny proces kształcenia adwokatów był bardziej wymagający, długotrwały i zróżnicowany. Oprócz dużej determinacji miałem przywilej spotkania na swej drodze wybitnych adwokatów, którzy dla mnie i dla innych młodych prawników byli doskonałym wzorem odrodzonej powojennej Adwokatury Polskiej. Pod ich patronatem kształciłem się w sądach wszystkich instancji, prokuraturze, notariacie oraz ówcześnie działającej komisji arbitrażu gospodarczego.Czytaj dalej

Po egzaminie adwokackim zdanym w 1991 roku z pierwszą lokatą, otworzyłem samodzielną i niezależną kancelarię adwokacką.

Kancelaria podlegała stopniowej ewolucji. Do mojego zespołu dołączali kolejni młodzi prawnicy. Wszyscy odbyli aplikację adwokacką pod moim patronatem. Moim życzeniem było i jest, aby cały zespół czerpał wzorce, których źródłem jest etos zawodu adwokata reprezentowany przez mojego patrona i mentora, nieżyjącego, legendarnego mecenasa Franciszka Kustosa.

Czytaj dalej
Powrót

W latach 90-tych dynamicznie rozwijaliśmy się, zwłaszcza w kierunku zagadnień prawa gospodarczego, podejmując się obsługi prawnej coraz poważniejszych podmiotów.

Podjęcie współpracy z młodszymi prawnikami pozwoliło wzbogacić ofertę kancelarii o ich doświadczenie wyniesione miedzy innymi z domu maklerskiego, prokuratury, działalności brokerskiej, przedsiębiorstwa rynku farmaceutycznego i zarządzania nieruchomościami. Dzięki temu poszerzyliśmy zakres dziedzin prawa, w których mój zespól osiągnął poziom ekspercki.

Czytaj dalej
Powrót

Umożliwiło mi to zajęcie się pracą w samorządzie adwokackim oraz przekazywanie swojej wiedzy nie tylko swojemu zespołowi, ale również aplikantom adwokackim w ramach szkoleń prowadzonych przeze mnie w Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Po wejściu Polski do UE poszerzyliśmy swoja działalności o obsługę podmiotów zagranicznych, jak również reprezentację klientów przed organami i urzędami Unii Europejskiej oraz na rozprawach przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, w tym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.
Powrót

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami na temat spraw, które prowadziła nasza kancelaria.

Dlaczego My?

To, co odróżnia nas od innych adwokatów, to nie przedmiot działalności, ale to, dlaczego i jak wykonujemy ten zawód, a także to, jakich spraw się podejmujemy. Spośród innych kancelarii wyróżnia nas przede wszystkim połączenie w zgranym kilkupokoleniowym zespole specjalistów o zróżnicowanym doświadczeniu i wiedzy.

Czytaj dalej

Rzeczywistość i przepisy zmieniają się coraz szybciej, a ostatnie lata pokazują, że zmiany legislacyjne potrafią być zaskoczeniem nie tylko dla obywateli, ale także dla organów państwowych, a nawet sądów i trybunałów. Dynamiczne dostosowywanie się do obowiązujących przepisów jest dziś niewystarczające. Dlatego my analizujemy przepisy już na etapie tworzenia prawa i przewidujemy ich potencjalne skutki dla naszych klientów.

Czytaj dalej
Powrót

Większość adwokatów z łatwością potrafi wskazać czym się zajmuje, jaką ma specjalizację i jak pracuje, ale mało kto zastanawia się, dlaczego to robi.

Odpowiedz w przypadku adwokata może być oczywista – advocare to wołanie o pomoc. Misją każdego adwokata z powołaniem jest, zatem niesienie pomocy innym. W realiach gospodarczych adwokat jest także przedsiębiorcą i tu odpowiedz może być również prosta, chociaż mniej wzniosła. Chodzi o stworzenie sobie miejsca pracy

Jako zespół zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego my naprawdę wykonujemy ten zawód? Każdy z nas ma swoją historię:
Czytaj dalej
Powrót

Michał Konieczyński – kształcąc się w czasie stanu wojennego doszedł do wniosku, że zawód adwokata jest jedynym zawodem prawniczym, który mógł wykonywać bez moralnych dylematów.

Czytaj dalej
Powrót

Ireneusz Kubiec – ubiegał się o aplikacje adwokacką, gdy dostęp do zawodu był silnie ograniczony i uzależniony od uznaniowej decyzji rad adwokackich. Prawdopodobnie, jako jedyny z osób które otrzymały odmowę, zaskarżył skutecznie decyzję adwokatury do sądu, wygrywając tym samym swoją pierwsza sprawę w życiu, co przekonało go, że powinien pomagać innym.

Czytaj dalej
Powrót

Jacek Żabiński – pracując w prokuraturze poznał realia pracy oskarżyciela publicznego dysponującego całym zapleczem biurokratycznym i uzmysłowił sobie, że chce opowiedzieć się po stronie klienta, pozbawionego tej przewagi.

Czytaj dalej
Powrót

Jakub Muchacki – wbrew tradycji rodzinnej nie został lekarzem, lecz zdecydował się wybrać inną, równie wymagającą drogę zawodową, ale w rzeczywistości podobną, bo polegającą na pomocy potrzebującym.

Czytaj dalej
Powrót

Konrad Kunik – w wykonywanej pracy prawnika w korporacji nie odpowiadało mu podporządkowanie i wytyczne, co do tego, kiedy, gdzie i jak ma myśleć. Dlatego podjął decyzję o wykonywaniu wolnego zawodu – adwokata.

Czytaj dalej
Powrót

Paulina Modras – wychowana w tradycyjnej, śląskiej rodzinie górniczej, jako pierwsza w rodzinie ukończyła studia wyższe, równocześnie pracując na swoje utrzymanie i zdobywając doświadczenie zawodowe w kancelarii adwokackiej, jako asystentka szefa kancelarii, co utwierdziło ją w przekonaniu, że wybrała odpowiednią dla siebie ścieżkę życiową.

Czytaj dalej
Powrót

Wykonujemy ten zawód, bo inspirują nas trudności. Idziemy pod prąd. Chętnie podejmujemy się prowadzenia spraw i procesów o znacznym ciężarze gatunkowym, niepopularnych, niewygodnych medialnie i powszechnie uznawanych za ’’nie do wygrania”.

Czytaj dalej
Powrót

Sprawy o błędy adwokackie, lekarskie, katastrofy budowlane, wynikające z apostazji spory przed GiODO, a także obrona w głośnych medialnie sprawach karnych, w których media i opinia publiczna wydały już wyrok - to tylko niektóre z przykładów trudnych procesów, którymi się zajmowaliśmy. W każdej sprawie, jakiej się podejmujemy pozostajemy wierni naszej misji, traktując napotykane w drodze do celu komplikacje, jako wyzwania motywujące nas do działania.

Powrót

Nasze usługi

Zazwyczaj prawnicy opisując przedmiot swojej działalności odwołują się do ogólnie skodyfikowanych dziedzin prawa, uwypuklają znajomość rzadkiej dziedziny prawa lub przywołują doświadczenie w rozwiązaniach prawnych, konkretnych życiowych problemów.

Podstawą działania naszej codziennej pracy także jest prawo karne, cywilne i administracyjne, a zebrane przez nasz zespół wieloletnie doświadczenie pozwala rozwiązać konkretny życiowy problem również w obszarach specyficznych dziedzin prawa.

Czytaj dalej

O tym, co nas jednak odróżnia od innych kancelarii przeczytasz tu:Dlaczego my?

Lubimy nieustannie poszerzać swoją wiedzą i doświadczenie, zajmując się sprawami z innych, nietypowych dziedzin. Przykładowo zajmowaliśmy się takimi sprawami jak: sprawa o uprowadzenie dziecka w trybie Konwencji Haskiej, spor o znak towarowy przed Trybunałem w Strasburgu, restytucję przedwojennej spółki z o.o.

Efektem naszego zróżnicowanego doświadczenia jest obsługa takich podmiotów jak banki, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz indywidualni klienci.
Czytaj dalej
Powrót

Suma naszych indywidualnych doświadczeń to:

 1. Sprawy o odszkodowanie za błędy profesjonalistów (adwokatów, lekarzy, budowlane);
 2. Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy górników;
 3. Obrona w wyspecjalizowanych sprawach karnych i karno-skarbowych;
 4. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami, regulowaniem ich własności i rewindykacją przez pierwotnych właścicieli lub ich spadkobierców;
Czytaj dalej
Powrót

 1. Sprawy gospodarcze i upadłościowe;
 2. Sprawy związane z rejestracją znaków towarowych i wynalazków oraz ochroną praw autorskich, w ramach których prowadziliśmy procesy przeciwko producentom najbardziej znanych na świecie marek perfum, kosmetyków, produktów chemicznych;
 3. Zagadnienia prawa spółdzielczego, medycznego, ochrony środowiska i zarządzenia odpadami;
Czytaj dalej
Powrót

 1. Sprawy przed Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej;
 2. Doprowadzenie do wykładni przepisów prawa pracy normujących statut posła na sejm RP i Senatora po zakończeniu ich kadencji;
 3. Sprawy rodzinne o skompilowanym charakterze.Powrót

Zespół

Dzięki wielopokoleniowemu i zróżnicowanemu zespołowi działamy w najlepszym interesie klienta, zachowując różne punkty widzenia, łącząc doświadczenie ze świeżym spojrzeniem.

 • Adwokat Michał Konieczyński – założyciel kancelarii

  Specjalizacje: Specjalizuje się w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami i ochroną prawa własności, zasiedzeniem, sprawach spadkowych oraz prawem własności intelektualnej oraz prawem autorskim.

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1991 roku założył samodzielną i niezależną kancelarię adwokacką. Uczestniczył w większości najważniejszych procesów karnych toczących się przed sądami na Śląsku – od sprawy górników KWK „Wujek", przez afery gospodarcze, po katastrofy budowlane i górnicze. Dodatkowo pracował w samorządzie adwokackim oraz prowadził szkolenia dla aplikantów adwokackich w dziedzinie prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

 • Adwokat Ireneusz Kubiec

  Specjalizacje: Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, prawie gospodarczym, prawie obrotu instrumentami finansowymi i papierami wartościowymi oraz prawie upadłościowym.

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z kancelarią jest związany od 2002. W latach 1997-2002 prowadził obsługę prawną domu maklerskiego, uczestnicząc w procesach wprowadzania spółek na giełdę papierów wartościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Dodatkowo posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego i sprawuje funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych, likwidatora oraz kuratora dla spółek prawa handlowego.

 • Adwokat Jacek Żabiński

  Specjalizacje: Specjalizuje się w prawie spółdzielczym, prawie spadkowym, prowadzeniu spraw karnych i zagadnieniami prawa gospodarczego związanymi z obsługą wierzytelności oraz z ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym. Z kancelarią jest związany jest od 2006. W latach 2004 – 2006 odbywał aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej w Sosnowcu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze sektora spółdzielni mieszkaniowych, jak również w prowadzeniu skomplikowanych spraw karnych, karno-skarbowych i spadkowych z uwzględnieniem regulowania stanu prawnego nieruchomości.

 • Adwokat Jakub Muchacki

  Specjalizacje: Specjalizuje się w sprawach karnych, cywilnym, rodzinnych i opiekuńczych z uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz w prawie medycznym.

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podyplomowe studia z zakresu zarządzania biznesem w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach oraz z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Z kancelarią jest związany od 2010 roku. W latach 2008 – 2009 pracował jako prawnik w kancelarii radcowskiej w Bielsku Białej, gdzie prowadził obsługę prawną dużych podmiotów gospodarczych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również potwierdzoną egzaminem znajomość języka angielskiego (CEA-Certificate in Advanced English). Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych, spraw cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw z zakresu prawa medycznego, zarówno w postępowaniach przed Sądami wszystkich instancji, jak też w postępowaniach mediacyjnych i przedsądowych.

 • Adwokat Konrad Kunik

  Specjalizacje: Specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, spraw z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prawie korporacyjnym i prawie umów handlowych.

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z kancelaria jest związany od 2013 roku. W latach 2010 – 2012 pracował, jako prawnik w wiodącej na śląskim rynku grupie spółek zajmującej się nabywaniem i zarządzaniem na własny rachunek nieruchomościami oraz prowadzeniem sieci aptek. Prowadził procesy sądowe oraz postępowania administracyjne z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami. Zajmuje się kompleksowym doradztwem dla osób fizycznych jak również spółek prawa handlowego, opracowywaniu dokumentacji dotyczącej bieżącej działalności przedsiębiorstw, a także przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania umów, obsługi zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego i reprezentowania tychże podmiotów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych.

 • Aplikant Adwokacki Paulina Modras

  Specjalizacje: Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie karnym wykonawczym, prawie rodzinnym oraz windykacją należności.

  Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Związana z kancelarią od 2011 roku. Od października 2017r. wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się głównie bieżącą obsługą prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy o zapłatę, sprawy alimentacyjne, o znęcanie, pozbawienie praw rodzicielskich, stalking oraz mobbing, a także dotyczące odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego. Doświadczenie zdobywała, przygotowując projekty pism procesowych, wniosków oraz umów dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych. W zespole jest także odpowiedzialna za nadzór nad sprawnym i profesjonalnym funkcjonowaniem sekretariatu kancelarii.

Kontakt

ul. Mikołaja Kopernika 13,

40-064 Katowice

Godziny otwarcia:

9:00 - 18:00

tel. 32 257 00 44

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Powrót